Wintersavannahs Avlskriterier

WS oppdrett føler NKK's etiske grunnregler for avl og oppdrett samt kriterier satt av NMASK og Hygenringen.

- Alle våre hunder er registrert i et FCI godkjent register samt i Norsk Kennel Klubb.

- WS helsetester alle avlsdyr, herunder; DNA test, HD/AD røntgen og øyelysning (Øyelysningsattest ikke eldre enn 1 år).

- Alle våre hunder er ID-merket og registrert i dyreidentitet.no.

- Ingen av våre avlsdyr parres før etter lovlig alder.

- Hannhunder med testikkelmangel avles ikke på, settes avlsperre på.

- Gjenparring med samme hannhund kan forekomme etter en evaluering av tidligere kull.

- Våre parringer vil aldri overstige 6,25 % i innavlprosent.

- WS baserer mye av sin tid på å legge langsiktige mål og sunne prinsipper i avlen, vi legger mye tid i linjesøk, kartlegging ifht. planlagte parringer - dette for å fremme god helse, godt lynne og rasetypiske bruksegenskaper ved vår avl.

- WS avler for å bevare og utvide den genetiske variasjonen og linjene i rasene.

- WS forbeholder oss retten til å sette avlsperre på fremtidige kull etter evaluering.

_ WS er sterkt motstander av Matadoravl, som er kritisk og kan være særdeles skadelig for rasene vår,