Fôrvert

Wintersavannahs Shepherds ønsker å ha tilgang til mange fine hunder i avlsarbeidet, sånn at vi kan god bredde i vårt avlsmateriale dvs. et genetisk mangfold uten for stor innavlsprosent. Det er også viktig at vi tar vare på nye individer, slik at vi tar vare på de linjene vi har. Noen av hundene vi bruker bor hjemme med oss, og noen av hundene bor hos forverter.

Fordelen med en fôravtale er at vi som oppdretter kan beholde flere hunder som vi mener er lovende for videre avl, uten å måtte ha alle hundene hjemme.

Fôrverten har det daglige ansvaret for hunden, mens oppdretter (Wintersavannahs) står som eier av hunden, Man får dermed en hund som vi vurderer som spesielt lovende i vårt avlsprogram.

Det daglige ansvaret innebærer at fôrverten dekker utgifter som fôr, utstyr, vaksiner og generelt det daglige hunden trenger. Fôrverten er ansvarlig for at hunden vokser opp til å bli en trygg, fin og god hund.

Utgifter i forbindelse med avl, utstilliner etc. dekkes av Wintersavannahs.

Fòrverten får tett og god oppfølging og alt det måtte være fòrverten ønsker av veiledning og oppfølging. Etter at avtalens vilkår er oppfylt, avsluttes fòrvertforholdet.

Wintersavannahs Kennel har forvertavtale med utdrag fra NKK sin standardkontrakt.